Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

  • Hava Kirliliği Modellemesi

  • Hava Kirliliğinin Etkileri

  • Fotokimyasal Kirlenme