Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Condition monitoring and fault detection for induction motors by spectral trending and stationary wavelet analysis

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Zaman harmonikli gerilimlerin kafesli asenkron makinada yarattığı etkilerin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English