Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşçiye Ait Taşınabilir İş Araçlarının İş Amaçlı Kullanılması

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.40, pp.65-75, 2019 (Other Refereed National Journals)

The scope of employment security regulations for workplaces under Turkish labor law

Research Journal of Business and Management, vol.5, no.4, pp.245-249, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şüphe Feshi Kavramı ve Şüphe Feshine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.83-98, 2016 (Other Refereed National Journals)

İş Güvencesinde Altı Aylık Kıdem Koşuluna İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

İşverenin Eşit Davranma Borcu ve İş Sözleşmesinin Feshinde Uygulanması

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)