Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Kentsel Mekan Olarak Meydanların Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Aydın Kent Meydanı Örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım