Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım, Türkiye

 • 2008 - 2013 Lisans

  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  Kentsel Mekan Olarak Meydanların Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Aydın Kent Meydanı Örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım