Education Information

Education Information

 • 2010 - 2018 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  KUZEY TRAKYA BENTONİT OLUŞUMLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

 • 2009 Postgraduate

  Düvertepe-Şapçı (Sındırgı, Balıkesir) bölgeleri kaolen (+/- alunit) oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği