Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Genel Nükleer Tepkimeler

  • Nükleer yapı

  • Nükleer mühendislik ve nükleer enerji çalışmaları

  • Özel nükleer tepkimeler