Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CRITICALITY ANALYSIS OF PROPOSED TRIGA SPENT FUEL PIT DESIGN FOR VARIOUS HYPOTHETICAL EVENTS

29th International Conference Nuclear Energy for New Europe, Portoroz, Slovenya, 7 - 10 Eylül 2020