Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fak./Fbe/Metalurji Ve Malzeme Müh., Turkey

  • 2009 - 2013 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Mühendislik Fak./Makine Müh. Böl., Turkey