Supported Projects

Student Project

  • 2022 - 2023 HDAC6 enzimi için seçici inhibitörlerin derin öğrenme yöntemi ile keşfi

    R & D Project , Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat, Kimya, Turkey