Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Coğrafya

  • Beşeri Coğrafya

  • Teknik Bilimler

  • Mimarlık

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi