Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Makina Mühendisliği

  • Enerji

  • Alternatif Enerji Kaynakları

  • Termodinamik

  • Yakıtlar ve Yanma

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Isıl Sistemler