Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Proje Tasarımı ve Yönetimi

  • Lisans Üretim Planleme ve Kontrol

  • Yüksek Lisans Production and Operations Management

  • Yüksek Lisans Fen Bilimleri 5 Tez Seminer

Yönetilen Tezler