Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation and development of sound absorption of plasters prepared with pumice aggregate and natural hydraulic lime binder

Applied Acoustics, cilt.170, no.107521, ss.107521-107538, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The laboratory analyses for the plasters prepared with river sand aggregate and hydraulic lime binder

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.190, ss.691-709, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The field study and numerical simulation of industrial noise mapping

JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, cilt.9, ss.60-75, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Restoration of the historical masonry structures based on laboratory experiments

JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, cilt.7, ss.343-360, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic retrofitting of the historical masonry structures using numerical approach

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.113, ss.752-763, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Enerji İle Yeşil Bina Uygulamalarında Hastane Yapılarının Planlanması

International Science and Technology Conference, ISTEC, Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Haziran 2019, ss.203-214

Süreç İçeresindeki Değişimlerin Mimari Ve Yapısal Tasarımlara Etkisi Ve İlişkisi (Tek Yapı Örneği)

International Science and Technology Conference, ISTEC, Washington, Kiribati, 7 - 08 Ağustos 2019, ss.215-226

Retrofitting of Modern Heritage Masonary Infilled RC Buildings

5th International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz - 16 Haziran 2019, ss.645-653

Acoustic improvement design: university conference hall

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, KİEV, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.841-848

Tarihi anıtsal bir kapıda koruma önerileri

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.513-521

An Assessment of SBS Modified Asphalt Concrete Pavements Performance Features Performing Numerical Analysis

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Restoration approach to improve sustainability and longevity in existing historical structures

4th International Conference in Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT4), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Ağustos 2016 identifier

Numerical simulation of structural behavior of NSM CFRP strengthened RC beams using finite element analysis

FRPRCS-12 / APFIS 2015: The 12th International Symposium on Fiber Reinforced Polymers for Reinforced Concrete Structures The 5th Asia-Pasific Conference on Fiber Reinforced Polymers in Structures, Nanjing, Çin, 14 - 16 Aralık 2015 identifier

Tarihi yapılarda restorasyon uygulamaları: bir durum çalışması

ISITES 2015: 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015, ss.1042-1051

Endüstriyel gürültü haritalarının hazırlanması: İstanbul- Ümraniye’de bulunan Des Sanayi Sitesi ve yakın çevresi örneği

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, ss.437-444

Kitap & Kitap Bölümleri

General Perspectives on Seismic Retrofitting of Historical Masonry Structures

Failure Analysis and Prevention, Aidy Ali, Editör, IntechOpen, London, ss.117-133, 2016