Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy), Turkey

 • 1990 - 1994 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanat Müziği (Yl), Turkey

Dissertations

 • 2014 Competence In Art

  Kanun, ud ve tanburun 3/4-1/2 boyutta projelendirilmesi ve yapımı

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy)

 • 1994 Postgraduate

  DÖRT TELLİ KLASİK KEMENÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE YAPIMI

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanat Müziği (Yl)

Foreign Languages

 • English