Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Enerji

 • Aydınlatma Teknolojisi

 • Güç Sistemlerinin Analizi

 • Enerji İletimi ve Dağıtımı

 • Koruma Sistemleri

 • Yenilenebilir Enerji

 • Yüksek Gerilim Teknikleri

 • Temel Bilimler

 • Matematik

 • İstatistik

 • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

 • Optimizasyon