Education Information

Education Information

 • 1993 - 2001 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Köprü Hasarlarının Dinamik Test Verileri İle Saptanması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1993 Postgraduate

  Yapı sistemlerinin karekteristik parametrelerinin tanımlanması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English