Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Tıp

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyofizik

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Nanokompozitler

  • Spektroskopi