Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2016 Yönetim Blimleri Konferansı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 I. Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı, 2014

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Temmuz 1999 Best Congress Paper Award

  International Management Development Association (IMDA),

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 77

h-indeksi (WOS): 3