Education Information

Education Information

  • 1989 - 1997 Doctorate

    Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1997 Doctorate

    Bileşim teknolojilerinin rekabet üstünlüğüne yönelik etkileri ve Türk işletmelerinde bir araştırma

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü