Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Click and sales prediction for OTAs' digital advertisements: Fuzzy clustering based approach

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.39, sa.5, ss.6619-6627, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An integrated fuzzy approach for classifying slow-moving items

JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, cilt.31, sa.4, ss.595-611, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Demand prediction in health sector using fuzzy grey forecasting

JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, cilt.31, sa.6, ss.937-949, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decision-Tree Models for Predicting Time Performance in Software-Intensive Projects

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT, cilt.8, sa.2, ss.64-86, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Special Issue on Managing Change in IT Processes by Project Management Preface

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT, cilt.8, sa.2, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sökmen N . & Cebi F., Decision-tree models for predicting time performance in software-intensive projects

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT, cilt.8, sa.2, ss.64-86, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Long-Termed Investment Planning Model for a Generation Company Operating in both Bilateral Contract and Day-Ahead Markets

International Journal of Information and Decision Sciences, cilt.8, sa.1, ss.24-52, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Multiobjective Fuzzy Mathematical Model for A Supply Chain Problem with Forward and Reverse Flows

International Journal of Information and Decision Sciences, cilt.8, sa.4, ss.341-357, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Spare Parts Distribution Planning and An Application

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.16, ss.21-29, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Integrated Approach for Supplier Selection

Logistics Information Management (formerly, Journal of Enterprise Information Management, cilt.16, sa.6, ss.395-400, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improvement of Magnetic Resonance Imaging Process in A Training and Research Hospital

5th International Conference On Advances in Mechanical Engineering, 17 - 19 Aralık 2019

Integrated Design of a Gym with Decision Making Methods

Engineering and Technology Management Summit 2019, 9 - 10 Ekim 2019, ss.74-80

Network Design of Regulated Sales Points for Raw Vegetables: A Case Study in İstanbul

Engineering and Technology Management Summit 2019, 9 - 11 Ekim 2019, ss.159-165

The Effects Of New Era Technologies on Companies: Assessment with An Integrated Approach In Fuzzy Environment

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service IMSS2019, 1 - 03 Eylül 2019

17. International Symposium for Production Research, 2017

17. International Symposium for Production Research, 2017, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Eylül 2017, ss.25-50

An Integrated Approach for Multi-Echelon Inventory Management Problem

Proceedings of the 15th International Logistics and Supply Chain Congress, LMSCM, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ocak 2017

Diyabet Hastalığının Tahmininde Sayısal Yaklaşımlar: Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.740-745

Sağlık Sektöründe Gri Tahminleme Yöntemi ile Talep Tahmini

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.1275-1281

Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Merkezi Yer Seçim Problemi İçin Yeni Bir Bütünleşik Model Önerisi: İstanbul Uygulaması

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.186-191

Kitap & Kitap Bölümleri

Fuzzy MCDM Approach for Make-or-Buy Decision Problem

Encyclopedia of Business Analytical and Optimization, Wang J., Editör, Igı Global, Hershey, ss.446-465, 2013

Çok Ölçütlü Yap – Satın al Kararlarına Bütünleşik Bir Yaklaşım

Chosen Articles in Marketing, Business Management and Education-dedicated to Selime Sezgin, Uray N.,, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.383-401, 2011

Tek ve Çok Ölçütlü ABC Analizleri için Bulanık Model Önerileri

Sıtkı Gözlü'ye Armağan, Bayraktar D., Çebi F., Bolat B., Editör, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, ss.79-97, 2007

Veri Zarflama Analizi ve Satış Birimlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi

Ayhan Toraman'a Armağan, Gözlü S., Bayraktar D., Çebi F., Editör, Savaş Yayınları, İstanbul, ss.253-265, 2000