Education Information

Education Information

  • 1996 - 2005 Doctorate

    Istanbul Technical University, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2005 Doctorate

    Silindirik Bir Tüpün Ekseni Boyunca Düşen Bir Küre Etrafında non-Newtonian Akışkanların Akımı

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

  • French