Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konfereansı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 11 Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları

  Moderatör

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 160

h-indeksi (WOS): 5