Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Mekanize kazı makinalarının seçiminde küçük boyutlu kazı ile tam boyutlu kazı deneylerinin karşılaştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Jeolojik süreksizliklerin keskilerin kesme performansı üzerine etkisinin araştıılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English