Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

  İTÜ SBE

  Burcu Yağız, Geç Osmanlı dönemi İstanbulunda Eşyanın Değişen rolleri Üzerinden İstanbullu- eşya İlişkisi,

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

  İTÜ FBE

  Gunjul Bektaş, Üsküp’ün Kentsel Dokusu (1839-1912

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Meltem Çetinel, Istanbul City Hall: A Case for the International Style in Turkey

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ SBE

  Aycan Kızılkaya, Çağdaş Cami Tasarımı Üzerine Bir Eleştiri: Karacaahmet Şakirin Camisi Örneği

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ SBE

  Halet Uluant, Ekrem Hakkı Ayverdi ve Koleksiyonundan Seçme Eserler

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Kübra Yaşar, Endüstrileşme Sürecinde Ayvansaray (1838-1923)

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Nilhan Tezer, 1930-40 yılları arasında İstanbul’da İnşa Edilmiş Apartmanların Cephe Biçimlenişleri

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Naz Gümüşeli, Cihangir Mahallesi ve Art Deco

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Merve Özkılıç, 1937 İkinci Türk Tarih Kongresi Sergisinde Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihinin Temsili

 • Eylül 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Nazire Bilgili, İstanbul Limanlarının Modernizasyonu: Dersaadet Rıhtımı ve Anadolu Demiryolları Şirketlerinin İnşa Faaliyetleri

 • Eylül 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Ebru Türker, Cihangir Camisi Mimarlık Tarihi

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  İTÜ FBE

  Ceren Göğüş, Alman Çeşmesi

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Nil Nadire Gelişkan, Matrakçı Nasuh’un Gözüyle Bitlis

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  İrem İpek, İstanbul Beyoğlu Büyük Zarifi Apartmanı Restorasyon Projesi

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İTÜ FBE

  Çiğdem Arat Bilgen, Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Kent Tarihi Kitap Taslağı: Tokat Örneği