Education Information

Education Information

  • 1993 - 2002 Doctorate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2002 Doctorate

    Çift kabuk cam cephelerin enerji ve ekonomik etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Foreign Languages

  • English