Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Endüstri Mühendisliği

  • Mühendislik Ekonomisi

  • Stratejik Planlama

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme