Education Information

Education Information

  • 1993 - 2001 Doctorate

    Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2001 Doctorate

    Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü