Education Information

Education Information

  • 2010 - 2015 Undergraduate

    Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey