Araştırma Alanları

  • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

  • Rezervuar

  • Rezervuar Mühendisliği ve İyileştirme Yöntemleri

  • Jeothermal Rezervuar Mühendisliği

  • Mühendislik ve Teknoloji