Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comments on monitoring soil erosion in Cappadocia region

Environmental earth science, cilt.70, ss.1027-1031, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cenozoic tectonics of the Tuz Gölü Basin Central Anatolian Plateau Turkey

Turkish Journal of Earth Sciences, ss.715-738, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Plio Quaternary extentional tectonics of the TGB Turkey

Turkish Journal of Earth Science, ss.691-714, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Remarkably extensive early Holocene glaciation in Aladağlar Turkey

Geology, cilt.39, ss.1051-1054, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Syn-tectonic sedimentary evolution of the Miocene Catallar Basin, southwestern Turkey

JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, cilt.34, ss.466-479, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late cenozoic sedimentary evolution of the Antalya Basin southernTurkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.17, ss.1-41, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hummocky moraines in the Namaras and Susam Valleys, Central Taurids, SW Turkey

QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, cilt.18, ss.659-669, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyclicity in the Middle Eocene Cayraz Carbonate Formation, Haymana Basin, central Anatolia, Turkey

PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, cilt.121, ss.313-329, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cyclicity in the Yamak turbidite complex of Haymana basin Turkey

Geologische Rundschau, cilt.85, ss.669-682, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Late-glacial to Holocene glaciers in the Turkish Mountains

Mediterranean Geoscience Reviews, cilt.2, ss.119-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediterranean Geoscience Reviews: a Mediterranean perspective to geosciences

Mediterranean Geoscience Reviews, cilt.1, ss.1-4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Quaternary glaciations in the eastern Mediterranean

QUATERNARY GLACIATION IN THE MEDITERRANEAN MOUNTAINS, cilt.433, ss.289-305, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Cosmogenic Cl-36 geochronology of late Quaternary glaciers in the Bolkar Mountains, south central Turkey

QUATERNARY GLACIATION IN THE MEDITERRANEAN MOUNTAINS, cilt.433, ss.271-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye Geç Pleyistosen Buzullaşması ve Paleoiklimi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.151, ss.111-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LATE PLEISTOCENE GLACIATIONS AND PALEOCLIMATE OF TURKEY

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.151, ss.107-127, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

TÜRKİYE GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMASI VE PALEOİKLİMİ

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.151, ss.111-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Late Miocene Evolution of Kargı Fan Delta (Aksu Basin, Turkey)

Yerbilimleri, cilt.32, ss.121-138, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

La formation des paysages de Cappadoce

Liasons, cilt.1, ss.1-7, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Erciyes Volkanı Geç Kuvaterner buzul çökelleri

Yerbilimleri, cilt.27, ss.59-74, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Une revue de la répartition et de l’extension des glaciations pléistocènes et des glaciers actuels en Turquie

Géographie Physique et Quaternaire, cilt.57, ss.205-218, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türkiye güncel buzulları ve buzul çökelleri

Türkiye Jeoloji Bülteni, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recent Glaciers and Late Quaternary Glacial Deposits of Turkey

T. Jeoloji Bülteni, no.1, ss.55-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Quaternary glacial deposits of the Erciyes Volcano

Yerbilimleri, cilt.27, ss.59-74, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Une revue de la repartition et de l extention des glaciations pleistoces et des glaciers actuels en Turquie

Géographie physique et quaternaire, cilt.57, ss.205-218, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distribution of small scale cycles through selected basins

T Journal of Earth Sciences, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafik güneyindeki Oligo Miyosen yaşlı çökellerin stratigrafisi

Türkiye Petrol Jeologları Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depositional processes in a storm dominated shelf; Çorum Basin (Lutetian), Turkey

T. Jeoloji Bülteni, cilt.27, ss.30-43, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distribution of small-scale sedimentary cycles throughout several selected basins

T J of Earth Sciences, cilt.5, ss.25-37, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evolution of Lutetian Yeşildere fan-delta: Sivas Basin, Turkey

Cumhuriyet Üni. Mühendislik Dergisi, cilt.13, ss.91-99, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stratigraphy and sedimentary evolution of Oligo-Miocene deposits in the south of Hafik (Sivas Basin)

T. Petrol Jeologları Dergisi, no.1, ss.16-34, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Late Holocene shoreline deformations 8 along the Gökova Bay, SW Turkey

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, İrlanda, 25 - 31 Temmuz 2019, ss.1

Late Pleistocene moraine geochronology of the Dinaric mountain karst in Bosnia and Herzegovina; Insights from 36Cl cosmogenic nuclides

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA) 2019, Dublin, İrlanda, 25 Temmuz - 31 Ekim 2019, ss.1-2 Creative Commons License

Late Holocene shoreline deformations along the Gökova Bay, SW Turkey

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, İrlanda, 25 - 31 Temmuz 2019

Coseismic and Paleoseismic Shoreline Uplift Along the Coasts of GökovaBay

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.46-47

Permafrost conditions in the Mediterranean basin since the Last Glaciation

Spanish Geomorphological Society Conference, Palma, İspanya, 11 - 14 Eylül 2018, cilt.1, ss.187-190

Geyikdağ (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner buzul çökellerinin sedimantolojisi ve 36Cl kozmojenik zamanlaması

Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, Rize, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017, cilt.1, ss.10-11

Dedegöl Dağları’nda buzul kronolojisi ve fiziksel buzul akış modeli

Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, Rize, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017, cilt.1, ss.12-13

Towards a glacial chronology of the central Dinaric Alps using cosmogenic 36Cl dating

Europian Geoscience Union Meeting, Vienna, Avusturya, 23 Nisan 2017 - 28 Ekim 2019, cilt.19, ss.1

Türkiye nin Kuvaterner buzullaşması ve paleoiklimi

Doğu Anadolu Jeolojisi Simpozyumu, Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Ice in paradise: Glacial heritage landscapes of Anatolia

Landforms and Landscapes of Turkey, Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N., Editör, Springer nature, ss.397-411, 2019

Coastal lanforms and landscapes of Turkey

Landscapes and landforms of Turkey, Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N., Editör, Springer Nature, ss.233-247, 2019

The geomorphological regions of Turkey

Landscapes and landforms of Turkey, Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N., Editör, Springer Nature, ss.41-178, 2019

A fascinating gift from volcanoes: The fairy chimneys and underground cities of Cappadocia

Landforms and Landscapes of Turkey, Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N., Editör, Springer nature, ss.535-549, 2019

The tectonic control on the geomorphological landscapes of Turkey

Landforms and Landscapes of Turkey, Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N., Editör, Springer Nature, ss.17-40, 2019

Introduction to landscapes and landforms of Turkey

Landscapes and landforms of Turkey, Kuzucuoğlu Catherine,ÇİNER TAHSİN ATTİLA,Kazancı Nizamettin, Editör, Springer Nature, ss.3-5, 2019

The late Quaternary glaciation in the Eastern Mediterranean

Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains, Hughes, P., Woodward, J., Editör, Geological Society of London Special Publication, 433, London, ss.1-17, 2017

The late Quaternary glaciation in the Eastern Mediterranean

Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains, Hughes, P., Woodward, J. , Editör, The Geological Society , Londra, ss.289-305, 2017 Creative Commons License

Cosmogenic 36Cl Geochronology of late Quaternary glaciers on the Bolkar Mountains, south central Turkey

Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains, Hughes, P., Woodward, J. , Editör, The Geological Society , Londra, ss.271-287, 2017 Creative Commons License

Cosmogenic 36Cl Geochronology of late Quaternary glaciers on the Bolkar Mountains, south central Turkey

Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains, Hughes, P. Woodward, J., Editör, Geological Society of London Special Publication, 433, London, ss.1-17, 2017

Volcanism and evolution of landscapes in Cappadocia

La Cappadoce Méridionale; de la préhistoire a la période byzantine, Beyer, D., Henry, O., Tibet, A. , Editör, Ifea, İstanbul, ss.1-15, 2015 Creative Commons License

Buzullar ve İklim: Geçmiş, günümüz ve gelecek

Türkiye de iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji, Volkan Ediger, Editör, A4 Ofset, İstanbul, ss.19-58, 2013

Quaternary Glaciations of Turkey

Quaternary Glaciations-extent and chronology; a closer look, Ehlers, J., Gibbard, P.L., Hughes, P.D., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.393-403, 2011 Creative Commons License

Turkish glaciers and glacial deposits

Quaternary Glaciations: Extent and Chronology”, Part. I: Europe, Ehlers, J., Gibbard, P.L. , Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.419-429, 2004 Creative Commons License

Tectono-sedimentary evolution of the Miocene Manavgat Basin, Western Taurids, Turkey

Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, Bozkurt, E. Winchester, J.A., Piper, J.A.D. , Editör, The Geological Society , Londra, ss.271-294, 2000 Creative Commons License