Genel Bilgiler

Biyografi

Dr. Nejla Cini, Doktora (PhD) derecelerini, Fransa, Strasbourg Üniversitesi (UdS) ve Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’ nin her ikisinden de “Ortak Doktora, Ortak Tez (Common Doctorate, Co-Tuelle en Thése)” kapsamında 2010 yılında almıştır. Doktora tez çalışmaları sırasında Fransız Hükümet Bursu (Bourse du Gouvernement Francais, BGF) ile ödüllendirilmiştir (2007). 2001 yılında İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başlamıştır ve Kimya Bölümü'nde, Araş. Gör. Dr. olarak görevine halen devam etmektedir. Aynı bölümde, 31. Madde ile Öğretim Görevlisi Dr. olarak görevlendirilerek (2012-…) lisans öğrencileri için General Chemistry I, Genel Kimya I, ve General Chemistry Laboratory I, kimya temel bilim derslerini vermiştir. Halen, İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü'nde Araş. Gör. Dr. (Öğr. Gör. Dr.) olarak eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Fen-Edebiyat
Bölüm
Kimya

İletişim