Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Yüksek Lisans

  Kültürlerarası etkileşim sürecinde tarihî kimliği ile Çanakkale Türküsü ve varyantları üzerine analitik bir bakış

  İstanbul Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller

 • İngilizce