Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1998 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Tarihi kentlerdeki açık mekanların değişen kullanımlarının değerlendirilmesi: Amasya örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı

 • 2000 Postgraduate

  Tarihi kentlerdeki açık mekanların değişen kullanımlarının değerlendirilmesi: Amasya örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı