Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Coğrafya

  • Fiziki Coğrafya

  • Teknik Bilimler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)