Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Bitki Kimyası

  • Doğal Ürünler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları