Education Information

Education Information

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dalı, Turkey

  • 1999 - 2003 Undergraduate

    Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü (İngilizce), Turkey

Foreign Languages

  • French

  • English