Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2018 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarımda Bilişim, Türkiye

  • 2017 - 2019 Ön Lisans

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Web Tasarımı ve Kodlama, Türkiye

  • 2013 - 2017 Lisans

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye