Education Information

Education Information

 • 2004 - 2005 Post Doctorate

  Université de Montreal, Canada

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Floresans teknik kullanarak farklı polimer sistemlerinde ağ yapı oluşum sürecinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Floresans ve dilatometrik teknik kullanarak stiren ve divinilbenzen nin serbest radikal zincir kopolimerizasyonu ile ağ yapı oluşumunun incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English

 • B1 Intermediate French