Araştırma Alanları

 • Temel Bilimler

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Adsorpsiyon Spektroskopisi

 • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

 • Ayırma Teknikleri

 • Florimetri

 • Gıda Analizleri

 • Kromatografi

 • Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri

 • Örnek hazırlama

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Volumetri