Education Information

Education Information

  • 2005 - 2012 Doctorate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, İnşaat Mühendisliği, Turkey

  • 2002 - 2004 Postgraduate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey