Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dispersive shock waves in three dimensional Benjamin–Ono equation

Wave Motion, cilt.94, ss.1-10, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

On the propagation of nonlinear SH waves in a two-layered compressible elastic medium

ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, cilt.70, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear interaction of co-directional shear horizontal waves in a two-layered elastic medium

ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, cilt.69, sa.6, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dispersive shock waves in the Kadomtsev-Petviashvili and two dimensional Benjamin-Ono equations

PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, cilt.333, ss.84-98, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Propagation of surface SH waves on a half space covered by a nonlinear thin layer

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, cilt.85, ss.150-162, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZEL BİR BAŞLANGIÇ KOŞULU ALTINDA (N1) BOYUTLU BENJAMİN- ONO DENKLEMİ İÇİN WHITHAM MODÜLASYON TEORİSİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.89-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Consensus formation in a social group with a leader

International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2018, ss.20

Dispersive Shock Waves in the Cylindrical modified Korteweg de-Vries equation

ICAMLS18 International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Sciences, 3 - 05 Ekim 2018, ss.58

Silindirik Gardner Denklemi için Whitham Modülasyon Denklemleri ve Sayısal Çözümleri

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.102

Silindirik Modifiye Korteweg de-Vries Denkleminin Dispersif Şok Dalga Çözümleri

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.82

Applicability of regression analysis on the oxygen enriched combustion of Adiyaman- Golbasi lignite

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.141

Applicability of regression analysis on the oxygen enriched combustion of Kutahya-Tuncbilek lignite

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.140

Lider etkisindeki sistemlerde nonlineer düşünce dinamiği

20. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2017, ss.308-313

Kadomtsev Petviashvili Denkleminde Dispersif Şok Dalgaları

28. Ulusal Matematik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2015

Nonlinear modulation of longitudinal waves in a Kelvin Voigt Solid

21st International Congress on Sound and Vibration, Pekin, Çin, 13 - 17 Temmuz 2014 identifier

Interaction of nonlinear SH waves in a two layered elastic plate

21st International Congress on Sound and Vibration, Pekin, Çin, 13 - 17 Temmuz 2014 identifier

Nonlinear Modulation of extensional waves in an elastic layer

8th European Solid Mechanic Conference, Graz, Avusturya, 9 - 13 Temmuz 2012

Propagation of Surface SH Waves On A Half Space Coated With A Nonlinear Thin Layer

XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Avustralya, 24 - 29 Ağustos 2008, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Kâtip Çelebi’nin Hendese Bilen Kadısına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu’xxmân Efendi

Sahn-ı Semân’xxdan Dârülfünûn’xxa Osmanlı’xxda İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt II, Furat Ahmet Hamdi, Kalkan Yorulmaz Nilüfer, Arı Osman Sacid, Editör, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, ss.157-177, 2018