Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2015 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2003 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Treatment of industrial wastewaters by anaerobic membrane bioreactors: Implications of substrate characteristics

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Evsel organik katı atıklar ve arıtma tesisi çamurlarının birlikte anaerobik arıtımının modellenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce