Education Information

Dissertations

  • 2017 Postgraduate

    Isıl etkiye maruz kalmış granit ve mermer örneklerinin fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimin araştırılması

    Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü