Education Information

Education Information

 • 2016 - 2017 Post Doctorate

  Universite Nancy 2, Georessources Laboratory, Multı-Scale Hydro Geomechanıcs, France

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  KAYA ŞEVLERİNDE OLUŞAN YENİLME MEKANİZMALARININ AYRIK ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  KAYA MALZEMESİ DAYANIMININ EKLEMLİ KAYA KÜTLELERİNİN DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English