Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 6th European Conference on Tobacco or Health

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 37. İktisatçılar Haftası Toplantısı, Cumhuriyetin 90.Yılında Ekonomi-Toplum-Siyaset

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Tütün Kontrolü Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Katılımlı Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2011 5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

Burslar

 • 2012 - Devam Ediyor Full Conference Pass (Oral Presentation Scholarship)

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2001 - Devam Ediyor International Postgraduate Research Scholarship

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 2