Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  University of Sydney, Faculty Of Economics And Business, Economics, Australia

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking reform in Turkey

  University Of Sydney, Faculty Of Economics And Business

 • 1995 Postgraduate

  Tarihsel Bir Perspektifle IMF’nin Kapitalist Sistemdeki Rolü— Kuruluşundan Günümüze IMF ve Türkiye Örneği: 1947-1979

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English