Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti-tobacco control industry strategies in Turkey

BMC PUBLIC HEALTH, cilt.18, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Questioning Turkey's "Miracle" Growth From a Sustainability Perspective

JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT, cilt.25, sa.2, ss.131-158, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Can demand-side policies stop the tobacco industry's damage? Lessons from Turkey

GLOBAL PUBLIC HEALTH, cilt.10, sa.7, ss.777-793, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sectoral Transformation of Turkish Free Zones

İktisat İşletme ve Finans, cilt.26, sa.305, ss.57-84, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sovereign Risk Ratings Biased Towards Developed Countries

Emerging Markets Finance and Trade, cilt.47, sa.2, ss.69-87, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğinin Farklı Yüzleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.271-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Control Regimes on Mobile Working Labor Process: The Case of Turkish Telecommunication Industry

Çalışma ve Toplum, cilt.4, sa.59, ss.1921-1947, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgeler

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.21-35, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Arz-Yönlü Tütün Kontrolü Politikaları ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, ss.25-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Tütün Kontrolü: Sigara Vergileri ve Endüstrinin Fiyatlama Politikaları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.23, ss.18-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Market-Oriented Transformation of Tobacco Sector in Turkey

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.15, sa.2, ss.71-91, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi: Özel Hastane Sektörünün İnşa Süreci

TOPLUM VE HEKİM, cilt.26, sa.2, ss.84-108, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Development Banking in Promoting Industrialization in Turkey

Journal of Région et Développement, ss.153-178, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of develeopment banking in promoting industrialization in Turkey

the Journal Région et Développement (R&D), sa.32, ss.153-178, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Social Community Model Platform Design for Children under State Care in Turkey

1. Uluslararsı Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017