Araştırma Alanları

 • Güvenlik Stratejileri

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği

 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

 • Deniz Koruma Alanları

 • Mikro ve Nano Haberleşme

 • Optik Haberleşme

 • Elektriksel Olmayan Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü

 • Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü

 • Akıllı Etmenler

 • Biyoenstrümantasyon ve MEMS

 • Biyomedikal Optik

 • Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler

 • Elektronik Devreler

 • Nanoteknoloji

 • Optik ve Fotonik

 • Biyoloji ve Tıp Alanlarında Elektromanyetik

 • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

 • Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları

 • Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon

 • Fotonik Bant Aralığı Yapıları

 • Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri

 • Yenilenebilir Enerji

 • Dielektrik Malzeme ve Aygıtlar

 • Manyetik Malzeme ve Aygıtlar

 • Optik Malzeme ve Aygıtlar

 • Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar

 • Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar

 • Polimer Teknolojisi

 • Sondaj Teknikleri ve Kontrol Yöntemleri

 • Petrol ve Gaz Üretimi

 • Deniz Petrol ve Gaz Üretimi

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Optik Özellikler

 • Mekanik Özellikler

 • Fiziksel Özellikler

 • Elektriksel ve Manyetik Özellikler

 • Tahribatsız Muayeneler

 • Kompozitler

 • Cam Teknolojisi ve Cam-Seramikler

 • Yapışma ve Yapışkanlar

 • Polimerik Malzemeler

 • Biyomalzemeler

 • Kaplama Teknolojileri

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Nanomalzemeler

 • Termal Özellikler

 • Biyomateryal

 • Biyosensör

 • Endüstriyel Biyoteknoloji

 • Nükleer yapı

 • Nükleer mühendislik ve nükleer enerji çalışmaları

 • Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

 • Bulk malzemenin elektronik yapısı

 • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

 • Manyetik özellikler ve malzemeler

 • Sıvı ve katılarda ion ve elektron emisyonu

 • Biyoinorganik Kimya

 • İnorganik Polimerler

 • Nanokümeler

 • Organik Reaksiyon Mekanizmaları