Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Design Today Save Future Conference

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM AND EXHIBITION

  Oturum Başkanı

  Afyonkarahisar, Türkiye

 • 2016 Küresel rekabet için AR-GE

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 ISNNM-2012 12th International Symposium on Novel and Nano Materials

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2019 TÜBİTAK H2020 Programı Eşik Üstü Ödülü

  Tübitak

 • Ocak 2003 Visiting Researcher Grant

  Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California

Burslar

 • 2002 - 2003 Post-doctoral Fellowship Program of the Istanbul Technical University Foundation, Turkey

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 226

h-indeksi (WOS): 9

Davetli Konuşmalar

 • Temmuz 2019 Enerji Aygıtları ve Malzemelerinin Modellenmesi-Üretimi

  Çalıştay

  Maltepe Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 2017 NANOTECHNOLIGY IN OIL AND GAS - ‘PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PMMA/GRAPHENE NANOPLATELETS POLYMER NANOCOMPOSITE’

  Konferans

  13th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL 2017, Avusturya

 • Ağustos 2012 Energy & Nuclear Materials - The Effect of Neutron and Mixed Gamma/Neutron Irradiation on The Solar Parameters of Borosilicate Glass

  Konferans

  ISNNM-2012 12th International Symposium on Novel and Nano Materials, Türkiye